Sözlükte "izometrik" ne demek?

1. - eşölçülüizometrik

İzometrik kelimesinin ingilizcesi

adj. isometric